kontakt - advokát Franc a Strejček - ikona telefonu s tel. číslem 377 320 785


Naše advokátní kancelář
sídlí v Plzni, Škroupova 10

QR kód AK FRANC


Rychlý kontakt - sekretariát:

tel. 377 320 785další kontakty zde ...


Potřebujte právní služby a hledáte advokátní kancelář v Plzni?
Chcete pomoc a zastoupení advokáta?   ››  
Pomůžeme Vám ...

Kontaktujte advokátní kancelář Mgr. Marian Franc  &  Mgr. Petr StrejčekPoskytujeme právní služby soukromým osobám, podnikatelům, podnikům i institucím, a to ve všech běžných oblastech práva:

- soukromé osoby zastupujeme ve všech právních věcech, které život postupně přináší.

- dále poskytujeme advokátní služby ve věcech trestních

- podnikatelům, podnikům a instutucím -
   veškeré právní služby související s jejich činností.Advokát Mgr. Franc i advokát Mgr. Strejček jsou řádně registrovanými advokáty u České advokátní komory (ČAK), která je největší právnickou profesní organizací v České republice. (Česká advokátní komora, vykonává samosprávu advokacie a chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty).

V naší advokátní kanceláři poskytujeme např. tyto služby:
právní služby se zaměřením na právo obchodní, kde jde zejména o zakládání obchodních společností, o jejich změny a transformace a převody obchodních podílů, o změny zápisů v obchodním rejstříku apod.

Dále Vám advokát pomůže např. se sepsáním nebo posouzením obchodních smluv či s vymáháním pohledávek soudní cestou.

V oblasti občanského práva můžete žádat pomoc advokáta např. při převodech nemovistostí, při sporech ze závazkových vztahů, při sepisování a posuzování smluv podle občanského zákoníku nebo ve věcech týkajících se bytového práva.

Advokátní kancelář Franc a Strejček Vám pomůže také tam, kde jde o náhradu škody, o spory nebo nejastnosti okolo pracovněprávních vztahů nebo tam, kde jde např. o právo dědické nebo rodinné. Naše advokátní kancelář se zabývá rovněž právem trestním.